OFICJALNA STRONA ZESPOŁU
//AKTUALNOŚCI

[SnB]:: Przypomnienie o składkach członkowskich

2016-12-07 09:48:24

Skazani na bluesaWitajcie!

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" przypominam o obowiązku terminowego opłacania składek członkowskich. Składka członkowska wynosi 60,00zł/rok. Należy ją opłacić jednorazowo do 31 stycznia danego roku lub w dwóch ratach 2x po 30 zł - pierwsza rata do 31 stycznia, druga rata do 30 czerwca danego roku.

Przypominam też, że zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" - §13 punkt 2.d., członek Fan Clubu może zostać pozbawiony członkostwa uchwałą Zarządu w razie nieuiszczenia w terminie należnych składek członkowskich przez dwa kolejne okresy płatności.

W przypadku pytań odnośnie zaległych składek proszę o kontakt mailowy: zarzad@skazaninabluesa.pl

Składki należy wpłacać na nasze konto bankowe:

Bank BZ WBK
90 1090 2008 0000 0001 1392 2064

Stowarzyszenie Fan Club zespołu Dżem
"Skazani na Bluesa", ul. Sienkiewicza 45, 40-039 Katowice

Informuję, że dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, którzy nie mają zaległości w składkach członkowskich, w przyszłym roku przewidziana jest nowa koszulka fanclubowa A.D. 2017.

Pozdrawiam
Marcin Ziemiański